Homework by Class

Saturday 28/11/2020

Nursery Class – Teacher Alex Morfaki-Williams

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Η θεματική μας ενότητα για το μήνα Νοέμβριο επικεντρώθηκε στον εαυτό και την οικογένειά μας. Η ενότητα συμπεριέλαβε μια σειρά υποενοτήτων που εστίασαν στη γραφή του ονόματος μας και στην εισαγωγή μαθηματικών εννοιών μέσω της μέτρησης των μελών της οικογένειας.Επίσης, καλύψαμε κάποια σχήματα, όπως τρίγωνα,τετράγωνα και παραλληλόγραμμα δημιουργώντας τα σπίτια μας από χαρτόνι.Τα παιδιά έπαιξαν περιγραφικά παιχνίδια που σχετίζονται με τα χρώματα που φοράμε και μάθαμε να διακρίνουμε και να κατονομάζουμε τα διαφορετικά είδη ρουχισμού μας.Τέλος, τραγουδήσαμε τραγούδια όπως το “Χόκι Πόκι’ με σκοπό να αποκτήσουμε επίγνωση των διαφορετικών μελών του σώματος μας και να βελτιώσουμε τις κινητικές μας ικανότητες. Αν επιθυμείτε το παιδί σας να μοιραστεί φωτογραφίες της οικογένειας κατά την ώρα του κύκλου, παρακαλώ όπως τις προσκομίσετε στο σχολείο αύριο. Είμαι στη διάθεσή σας αν επιθυμείτε να μου μιλήσετε ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες.

Dear Parents and Carers, Our thematic unit in November revolved around ‘Ourselves and our Families’. The unit comprised several sub-units which focused upon different aspects. The children practiced writing their names and talked about their families and friends. There was also an introduction to counting and addition in Greek; this was facilitated through the completion of relevant addition sheets related to family members. We also learned the names of some shapes (mainly rectangles, triangles and squares) by creating our homes using cardboard. The children had the opportunity to take part in descriptive games and we learned the names of different items of clothing and their colours. In addition, we sang songs such as the Hokey Pokey in Greek to learn to distinguish different parts of our body and develop our coordination. If you wish for your child to share photos of your family/pets with his peers during circle time, please bring these in tomorrow. If you wish to discuss any aspects of our lessons or require further clarification, please do not hesitate to contact me.

Reception Class – Teacher Elena Mpouza

 

Year 1 – Teacher Lina Tsafouti

Στο μάθημα του Σαββάτου 28/11/2020 μάθαμε το γραμματάκι ‘Mμ’. Κάναμε επανάληψη στις πρότυπες λέξεις των προηγούμενων γραμμάτων και εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιο μας με λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα ‘Mμ’. Είδαμε την ιστορία του ‘M’ από τη σειρά ‘Ένα γράμμα μια ιστορία’ και κάναμε εξάσκηση στη γραφή μέσα από πολλές διαφορετικές ασκήσεις. 

Για το επόμενο Σάββατο 05/12/2020 οι μαθητές έχουν να ολοκληρώσουν την φωτοτυπία του ‘Mμ’ που είναι κολλημένη στο κίτρινο τετράδιο εργασιών τους, καθώς και να μάθουν για ορθογραφία την πρόταση που θα βρείτε στο ίδιο τετράδιο.

Επισυνάπτω ένα σύνδεσμο με την αλφάβητα και τις πρότυπες λέξεις που χρησιμοποιούμε στην τάξη για όσους θα ήθελαν να το εκτυπώσουν στο σπίτι. Είναι πολύ βοηθητικό για τα παιδιά να έχουν οπτική επαφή με την αλφαβήτα ενώ κάνουν τις ασκήσεις τους στο σπίτι.  

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε αρχίσει συλλαβισμό και ανάγνωση και ότι οποιαδήποτε βοήθεια και καθοδήγηση των παιδιών στο σπίτι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.  Καλή εβδομάδα σε όλους!

In our Saturday’s lesson (28/11/2020) we learned to say and write the letter ‘Μμ’. We revised the words we have learnt so far and we enriched our vocabulary by adding more words related to the phonics we worked on. We watched the story of letter ‘Μμ’ of the series ‘Ένα γράμμα μια ιστορία’ and we practised handwriting and syllables through various activities.

For the next lesson 05/12/2020 the students are asked to complete the photocopy that can be found in their yellow exercise book and learn their spelling.  

I am attaching a link to the alphabet and some of the words we use in class for you to print at home. The children benefit by having the letters of the alphabet next to them when they work on their homework tasks.

At this point I would like to let you know that we have started blending, forming syllables and reading in Greek so any help and guidance to your little ones at home would be greatly appreciated during this challenging time for them. Have a lovely week!

Year 1a Plus – Teacher Eirini Triantafyllou

Στο μάθημα του Σαββάτου, 28/11, τα παιδιά διάβασαν το μάθημα 37 και συμπλήρωσαν τις ασκήσεις του βιβλίου Μαθαίνω Ελληνικά, με έμφαση στα τοπικά επιρρήματα. Επίσης, διαβάσαμε ‘Τα Τρία Μικρά Λυκάκια’ του Ευγένιου Τριβιζά και συζητήσαμε για την καλοσύνη, τα παραμύθια και το πώς κάθε ιστορία έχει πολλές πλευρές. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος διαβάσαμε το Μάθημα 7 του βιβλίου Μαργαρίτα 1 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις στις σελίδες 40 και 41 απο το τετράδιο εργασιών. Τέλος, παίξαμε παιχνίδια για την εμπέδωση λεξιλογίου και κάναμε μια μικρή επανάληψη σε προηγούμενο λεξιλόγιο. Τέλος, ακούσαμε το τραγούδι «Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά», και κάναμε πρόβα με τους φίλους μας για το βίντεο που θα στείλουμε στα υπόλοιπα παροικιακά σχολεία. 

Για το σπίτι οι μαθητές έχουν:

Προαιρετικά: Για έξτρα class dojo βαθμούς, τα παιδιά μπορούν

During our lesson on Saturday, 28/11, children read lesson 37 and completed the exercises in the book Mathaino Ellinika, with emphasis on positional language. We also read the book ‘Τα Τρία Μικρά Λυκάκια’ from Ευγένιο Τριβιζά and discussed about kindness and how stories have different sides. In the second half of our lesson we read lesson 7 from Margarita 1 and completed the exercises on pages 40 and 41 in the exercise book. Then, we played games for better vocabulary comprehension and also did a mini revision of previous vocabulary. Finally, we listened to the song «Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά», and had a rehearsal with our friends for the video we will be sending to the other schools.

For next week the students have to:

Optionally: For extra class dojo points, the students can

Year 1b Plus – Teacher Lena Patinioti

In our lesson today the class focused on ου as well as some prepositions of place-topika epirimata-we read pages 42 and 43 and completed the exercises in pages 44 and 46.  After we read as a class the 3 little wolves; we worked on page 35 in Margarita 1 workbook and practiced on a worksheet.

Homework for next week:

 1. Copy twice and learn for dictation the vocabulary for lesson 37 on page 123 of Mathaino Ellinika 1b
 2. Complete the attached worksheet. ρούνι_ρούνι

Αγαπητοί γονείς στο σημερινό μας μάθημα ασχοληθήκαμε με το δίψηφο -ου και ορισμένα  τοπικά επιρρήματα. Διαβάσαμε τους διαλόγους στις σελίδες 42-43 του βιβλίου Μαθαίνω Ελληνικά 1Β και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις στις σελίδες 44 και 46.

Κατόπιν διαβάσαμε μέσα στην τάξη το βιβλίο ‘Τα 3 μικρά λυκάκια’ και συνεχίσαμε με ασκήσεις από το Τετράδιο Εργασιών – Μαργαρίτα 1, σελίδα 35. Τέλος συμπληρώσαμε φύλλο εργασίας για περισσότερη εξάσκηση στα τοπικά επιρρήματα.

Για την επόμενη φορά οι μαθητές θα έχουν:

 1. Αντιγραφή  2 φορές και ορθογραφία το λεξιλόγιο του κεφαλαίου 37  από τη σελίδα 123 του βιβλίου
 2. Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας ρούνι_ρούνι

Καλή εβδομάδα!

Year 2  – Teacher Angeliki Κatramadou

Σήμερα οι μαθητές έγραψαν ορθογραφία και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για το σπίτι. Στη συνέχεια, κοίταξαν τη σελίδα 22 (Μαθαίνω Ελληνικά 2) και την περιέγραψαν. Διάβασαν το κείμενο και απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης. Εξηγήσαμε τις άγνωστες λέξεις, πραγματοποιήσαμε τις ασκήσεις 1,2 και 3 (σελίδα 33) και θυμηθήκαμε τα δίψηφα φωνήεντα. Οι μαθητές τα εντόπισαν και τα κύκλωσαν στο κείμενο. Διάβασαν, επίσης, δυνατά τη σελίδα 36 και συμπλήρωσαν τις ασκήσεις 3 και 4β (σελίδες 38 και 39). Ακόμη, θυμηθήκαμε τη χρήση του τελικού “ς”, γράφοντας παραδείγματα στο τετράδιο, ενώ στη συνέχεια, εξασκηθήκαμε στον τονισμό με παραδείγματα στον πίνακα και πραγματοποιώντας την άσκηση 1 από το φύλλο εργασίας. Τέλος, οι μαθητές έπαιξαν το παιχνίδι ‘Μάντεψε ποιος’, άκουσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ζωγράφισαν πώς φαντάζονται τα Χριστούγεννα, προκειμένου να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό του Αντένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους! 
Για την επόμενη φορά οι μαθητές θα πρέπει να: 
 • -ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας τους φύλλο εργασίας
 • -μάθουν τις παρακάτω λέξεις για ορθογραφία- κολυμπώ (=swim), παίζω (=play), πηγαίνω (=go), μιλώ (=speak/talk to), ζωγραφίζω (=draw), ακούω (=listen/hear), τραγουδώ (=sing), χορεύω (=dance)  
Today, students wrote their spellings and we corrected their homework. Then they looked at page 22 (Μαθαίνω Ελληνικά 2) and they described it. They read aloud the text and answered comprehension questions related to it. We explained the meaning of any unknown words, we completed activities 1,2 and 3 (page 33) and students were reminded of the two-digit vowels. Students located them and circled them in the text. They also read aloud page 36, and completed activities 3 and 4b (pages 38 and 39). They were also reminded of the use of the letter ‘ς’ as opposed to capital Σ and lowercase σ and they wrote examples in their notebook. Moreover, they applied intonation, both in examples on the whiteboard and by completing activity 1 from their worksheet. Finally, students played the greek version of ‘Guess who’ game, listened to Christmas songs and drew how they envision Christmas, in order to participate in the competition organised by Antenna. 
Have a lovely weekend! 🙂
For our next lesson, students will need to: 
 • complete their worksheet. φύλλο εργασίας
 • Learn the following spellings- κολυμπώ (=swim), παίζω (=play), πηγαίνω (=go), μιλώ (=speak/talk to), ζωγραφίζω (=draw), ακούω (=listen/hear), τραγουδώ (=sing), χορεύω (=dance)
 

Year 3 – Teacher  Eleana Skoulikari

Το Σάββατο 28/11 αφιερώσαμε το μάθημά μας στην ολοκλήρωση του κεφαλαίου 5 από το βιβλίο Μαργαρίτα και στο θέμα «ο εαυτός μου – διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι». Τα παιδιά παρουσίασαν τον εαυτό τους με τη χρήση διάφορων επιθέτων που μάθαμε το προηγούμενο Σάββατο και μίλησαν για το τι τους αρέσει να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Στη συνέχεια διαβάσαμε το βιβλίο «Το μικρό αγόρι και τα 4 αβγά» που μιλάει για τη διαφορετικότητα και την ισότητα και συζητήσαμε πώς μπορούμε να προφυλάξουμε την διαφορετικότητα και να προωθήσουμε τον σεβασμό και την αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος ακούσαμε το τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της γης ‘πιάναν γερά τα χέρια» σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου και συζητήσαμε το μήνυμα του τραγουδιού. 

Για την επόμενη φορά τα παιδιά θα έχουν: 

Προαιρετικά: Τα παιδιά μπορούν να δουν και να ακούσουν το παραμύθι: «Το κάτι άλλο» https://www.youtube.com/watchv=86SfCcVPbP4&list=PLA_o4vZC1dl46kms2phU2nMZNU5CEHnFF&index=1

Nα έχετε μια υπέροχη εβδομάδα! Τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο! 

On Saturday 28/11 we completed chapter 5 from the book Μαργαρίτα and focused on the topic of “describing myself – diversity, everyone is different, everyone is equal”. The children talked about themselves and practiced the grammar of adjectives we learnt in the previous lesson. We read the book «Το μικρό αγόρι και τα 4 αβγά» which discusses the issue of diversity and talked about how we can protect diversity by promoting respect and love to everyone around us. In the second part of the lesson, we listened to the song «Αν όλα τα παιδιά της γης ‘πιάναν γερά τα χέρια» with lyrics by the poet Giannis Ritsos and discussed the message of the song. 

For next time, the students will have to: 

Optionally:  The children can watch the story:  «Το κάτι άλλο» https://www.youtube.com/watchv=86SfCcVPbP4&list=PLA_o4vZC1dl46kms2phU2nMZNU5CEHnFF&index=1

Have a great week and see you all next Saturday!  

Year 4 – Teacher Eirini Triantafyllou

Στο μάθημα του Σαββάτου, 28/11, διαβάσαμε τις εργασίες που έφεραν τα παιδιά στο σχολείο, τις διορθώσαμε ομαδικά και συζητήσαμε για το πώς θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε το λόγο μας, καθώς και την ορθογραφία μας.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος τα παιδιά διάβασαν ένα κείμενο εισαγωγή στο συγκριτικό λόγο και δούλεψαν στις εργασίες του βιβλίου. Επίσης, παίξαμε ομαδικά παιχνίδια και συζητήσαμε για τον εαυτό μας για την ενίσχυση του λεξιλογίου μας και την ανάπτυξη του προφορικού λόγου.

Για το σπίτι οι μαθητές έχουν:

 1. Να κάνουν ανάγνωση το κείμενο της σελίδας 53 από το βιβλίο Μαθαίνω Ελληνικά 3α.
 2. Να μάθουν την ορθογραφία τους
 3. Να διαλέξουν δύο μέλη της οικογένειάς τους και να τα συγκρίνουν ως προς: την ηλικία, το ύψος, το μήκος μαλλιών και το σχήμα προσώπου.

Προαιρετικά: Για έξτρα dojo points οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις αργός/γρήγορος, δυνατός/αδύναμος, και αστείος/σοβαρός για να συγκρίνουν δύο γνωστούς υπερήρωες. Nα έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο 

During our lesson on Saturday, 28/11, we corrected as a group the children’s homework and discussed how we could improve our writing and spelling.

In the second part of our lesson, the children read an introductory text on comparative language and worked on the exercises in their books. Additionally, we played group games and role play games for improving our conversational skills and enriching our vocabulary.

For next week, the students have to:

 1. Read the text on page 53 from Mathaino Ellinika 3a
 2. Practice their spelling
 3. Select two members of their family and compare them by: height, age, hair length and face shape.  

Optionally: For extra dojo points the students can use the words slow/fast, strong/weak, and funny/serious to compare two famous superheroes. Ηave a lovely week and I’ll see you next Saturday   

Year 5 – Teacher Iliana Konstantinidou

Στο μάθημα του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, μιλήσαμε για τη μεσογειακή διατροφή. Φτιάξαμε τη δική μας μεσογειακή πυραμίδα, μέσω ενός λογισμικού, μελετήσαμε την ήδη υπάρχουσα μέσα στο “Βιβλίο Μαθητή”, σελίδα 31, και στη συνέχεια φτιάξαμε τις δικές μας αφίσες στο βιβλίο “Τετράδιο δραστηριοτήτων “, σελίδα 39. Διαβάσαμε το κείμενο του φύλλου εργασίας “Φάτε υγιεινά!”, Φάτε υγιεινά!, και κάναμε τις ασκήσεις. Δώσαμε έμφαση στην προστακτική αορίστου και παίξαμε παιχνίδια για καλύτερη εμπέδωση. 

Στο σπίτι οι μαθητές έχουν να:

In Saturday’s lesson, November 28, we talked about the Mediterranean diet. We created our own Mediterranean diet pyramid online, studied the existing one in our book “Βιβλίο Μαθητή”, on page 31 and then we created our own posters in our book “Τετράδιο δραστηριοτήτων”, on page 39. We read the text from the handout “Φάτε υγιεινά!”, Φάτε υγιεινά!, and did its exercises. We focused on the imperative form of the verbs and played some online games for more comprehension. 

For next lesson students have to: 
 • Do exercises 4,5,6 from the worksheet  Φυλλάδιο για σπίτι
 • Complete exercise 12, on page 33, from the book  “Τετράδιο Δραστηριοτήτων” Have a lovely week!

Year 6 – Teacher Katerina Likou

Year 6 Plus – Teacher Pavlina Kofterou

Στο μάθημα του Σαββάτου 28.11 επικεντρωθήκαμε στην Ενότητα 2 του βιβλίου μαθητή (Μαργαρίτα 6) που αφορά την αγαπημένη πόλη και χώρα, είδαμε αντίστοιχο λεξιλόγιο και λύσαμε ασκήσεις των σελίδων 25-30. Έπειτα, μελετήσαμε το χάρτη της Ελλάδος και εντοπίσαμε με ποιες χώρες συνορεύει, από ποια πελάγη βρέχεται και τους νομούς που περιλαμβάνει, ενώ συζητήσαμε και για άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, ποια είναι τα σύμβολα-μνημεία τους, καθώς και ποια από αυτά τα μέρη έχουν επισκεφτεί τα παιδιά. Επιπλέον, παίξαμε παιχνίδια γεωγραφίας για τις περιοχές της Ελλάδας και τα κράτη της Ευρώπης. Στο τέλος, μελετήσαμε τη συνέχεια της ραψωδίας κ’ και την άφιξη των καραβιών του Οδυσσέα και των συντρόφων στη χώρα των ανθρωποφάγων Λαιστρυγόνων, όπου ο Οδυσσέας παραμένει με ένα μόνο καράβι για να συνεχίσει το ταξίδι του, αφού τα υπόλοιπα καταστράφηκαν και τα πληρώματά τους φαγώθηκαν από τους Λαιστρυγόνες. 

On Saturday 28.11 the class focussed on Chapter 2 of our book (Margarita 6) regarding our favourite city or country, we studied corresponding vocabulary and completed exercises on pages 25-30. Then, we saw Greece’s map and identified that it’s divided into districts, we saw which seas are around it and which are Greece’s neighbour countries. We also discussed other countries in Europe and of the world, which are their most important monuments and which of these places the children had visited in the past. Furthermore, we played relevant games about the geography of Greece and Europe consisting of different states. Finally, we read the next chapter of Odysseus’ journey which was the visit at the land of Laistrygones, the cannibal giants, that left Odysseus with only one ship to carry on with his journey, as all the rest were destroyed and their crews were eaten by Laistrygones. 

Τα παιδιά για την επόμενη φορά θα έχουν ως εργασίες για το σπίτι τα εξής / Children will have the following as homework: 

 1. Να συμπληρωθούν οι ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 20-22) από το τετράδιο δραστηριοτήτων/ Complete exercises 1 and 2 (p. 20-22) from your exercise book.
 2. Γράψτε μου για ένα μέρος που έχετε επισκεφτεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δώστε μου μια μικρή περιγραφή και πείτε μου γιατί σας έκανε τόση εντύπωση (100 λέξεις) / Write an essay of around 100 words about a place you have visited in Greece or abroad that you really liked. Εργασίες για το σπίτι
 3. Να κάνετε εξάσκηση για την επόμενη φορά από το φύλλο ορθογραφίας που έχει δοθεί/ Practice your spellings for next time from the sheet provided.  Ορθογραφία_Spellings 28.11
 4. Όσοι δεν ήταν παρόντες στο μάθημα του Σαββάτου, να κάνουν ανάγνωση το απόσπασμα από την Οδύσσεια και την άφιξη στη χώρα των Λαιστρυγόνων/ The children that were absent this Saturday, please read the extract from Odyssey concerning Odysseus’ visit at the land of Laistrygones.  Η χώρα των Λαιστρυγόνων
   
  Προαιρετικά/ Optionally: 

From Group B – I would like to: 

Pre GCSE’s – Teacher Lina Tsafouti

Στο μάθημα του Σαββάτου 28/11/2020 αρχίσαμε με τη διόρθωση των εργασιών για το σπίτι και στη συνέχεια μάθαμε να κλίνουμε ουσιαστικά και κάναμε σχετικές ασκήσεις. Κάναμε επανάληψη στους αριθμούς, τους μήνες και τις εποχές και συμπληρώσαμε ασκήσεις για τα αριθμητικά. Τέλος, διαβάσαμε το κείμενο της σελίδας 26 και εξηγήσαμε τις άγνωστες λέξεις της σελίδας 27.

Για το Σάββατο 05/12/2020 οι μαθητές έχουν να:

In our Saturday’s lesson (28/11/2020) we checked our homework, revised nouns and completed several tasks on the topic. We revised saying and writing numbers and did several activities. We also revised the months and the seasons. Finally, we read the text on page 26 of their student’s book and we explained the unknown words of Αποθήκη on page 27.

For next Saturday’s lesson (05/12/2020) the students have to complete the following tasks.

GCSE – Teacher Stella Gkoritsa

 

Pre A-Levels – Teacher Angeliki Katramadou 

Σήμερα, είχαμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε διαδικτυακά στην τάξη μας τον κο Χρήστο Οικονόμου, τον συγγραφέα του βιβλίου που αναλύουμε φέτος με τίτλο ‘Κάτι θα γίνει, θα δεις’. Οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του, να του θέσουν ερωτήσεις και να λύσουν τις απορίες που τυχόν είχαν για το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο συγγραφέας τους εξήγησε τη διαφορά του διηγήματος με το μυθιστόρημα, τους μίλησε για το πώς δημιουργεί τους χαρακτήρες του, για τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που διέπουν τα έργα του, καθώς και για τα ‘αόρατα νήματα’ που συνδέουν τα διηγήματα του συγκεκριμένου βιβλίου μεταξύ τους. Τους έδωσε ακόμα πολλές χρήσιμες λογοτεχνικές συμβουλές, τους εξήγησε πως κάθε αναγνώστης δίνει μια διαφορετική ερμηνεία σε ένα λογοτεχνικό κείμενο και τους συνέστησε βιβλία για να εδραιώσουν την επαφή τους με την ελληνική λογοτεχνία. 
Στο υπόλοιπο της ώρας, συνεχίσαμε την ανάλυση του διηγήματος ‘Κι ένα αβγό κίντερ για το παιδί’. 
Για την επόμενη φορά, οι μαθητές θα πρέπει να:
 • ολοκληρώσουν τις ασκήσεις των προηγούμενων εβδομάδων που δεν είχαν χρόνο να κάνουν
 • διαβάσουν το επόμενο διήγημα (αν δεν το έχουν ήδη κάνει)
 • καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από τη σημερινή συνομιλία με το συγγραφέα, καθώς και τα βασικά στοιχεία που κράτησαν από αυτή (ελεύθερο όριο λέξεων) 
Καλό σαββατοκύριακο σε όλους!

A-LEVELS  – Teacher Pavlina Kofterou

Στο μάθημα της Παρασκευής 27.11 ξεκινήσαμε με μια μικρή ανακεφαλαίωση όσων είχαν λεχθεί στο προηγούμενο μάθημα, ανατρέχοντας στο πώς οδηγήθηκε η Ελλάδα σε δικτατορία και γιατί, την ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος, την εξέγερσή του και την πτώση της Χούντας υπό την πίεση της Τουρκικής εισβολής. Έπειτα, διαβάσαμε τις αντιδικτατορικές δηλώσεις του Γεωργίου Παπανδρέου, τελευταίου νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού της χώρας, πριν την επιβολή δικτατορίας στη χώρα, καθώς και του νομπελίστα ποιητή μας Γεωργίου Σεφέρη, που τονίζουν την νάρκη στην οποία είχε οδηγηθεί η Ελλάδα και τη σταύρωση του ελληνικού λαού. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πάνω στο θέμα επιβολής της τάξης με δικτατορικά μέτρα και να τα αντιπαραβάλουν με τη σύγχρονη πραγματικότητα της πανδημίας και των μέτρων που έχουν υποχρεωτικά επιβληθεί ανά το παγκόσμιο. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε με την ανάλυση του αποσπάσματος σελ. 154-180 από το έργο ‘Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα’, ενώ στο τέλος αρχίσαμε τη συζήτηση για το ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη ‘Μικρά Αγγλία’ και σε ποιες κοινωνικές συμβάσεις και στερεότυπα πρέπει αυτές να υπακούνε.

Το τμήμα για την επόμενη φορά θα έχει ως εργασίες για το σπίτι:

Καλή εβδομάδα σε όλους!